Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Administratívny pracovník - CPV: 79721000-1 (Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce)

Administratívny pracovník - CPV: 79721000-1 (Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce)

Názov obstarávania: Administratívny pracovník - CPV: 79721000-1 (Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce)
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Chartikano
IČO: 30854482
Kontaktná osoba: Róbert Rigó
Sídlo: Dunajská Lužná
Adresa: Dunajská Lužná 3/247, 900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0905 605 609
Elektronická pošta: chartikano@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 333,33 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 133.1 KB)