Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ,,Vývoz a likvidácia odpadu´´ k projektu s názvom: ,,Lepšia budúcnosť pre MRK ´´

,,Vývoz a likvidácia odpadu´´ k projektu s názvom: ,,Lepšia budúcnosť pre MRK ´´

Názov obstarávania: ,,Vývoz a likvidácia odpadu´´ k projektu s názvom: ,,Lepšia budúcnosť pre MRK ´´
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: AGNITIO
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce
IČO: 42188318
DIČ: 2022980212
Telefón: 0915319872
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu:lenka.tothova@seitztothova.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Levoča
Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 301.9 KB)