Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Občerstvenie

Občerstvenie

Názov obstarávania: Občerstvenie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Čamovce
Sídlo: Čamovce 69, 986 01 Čamovce
Zastúpený: Pavel Urbančok, starosta
Kontaktná osoba: Pavel Urbančok
IČO: 00316024
DIČ: 2021115041
Telefón: +421474389101
E-mail: oucamovce@mail.t-com.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1783,80 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 16.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 307 KB)