Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovno-školiaci materiál

Pracovno-školiaci materiál

Názov obstarávania: Pracovno-školiaci materiál
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Šíd
Sídlo: Šíd 37, 986 01 Šíd
Zastúpený: Arnold Kurunci, starosta
Kontaktná osoba: Arnold Kurunci
IČO: 00316423
DIČ: 2021115151
Telefón: +421474389213
E-mail: ocusid@stonline.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 11998,80 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 283.1 KB)