Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Príprava a tlač propagačných materiálov

Príprava a tlač propagačných materiálov

Názov obstarávania: Príprava a tlač propagačných materiálov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár
Železničná 2, 987 01 Poltár
IČO:37998374
DIČ: 2022035521
Kontaktná osoba:Ing. Zuzana Šmatlíková
047/4111800
zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 780,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Poltár
Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 810.8 KB)