Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Príprava metodiky a realizácia vzdelávania

Príprava metodiky a realizácia vzdelávania

Názov obstarávania: Príprava metodiky a realizácia vzdelávania
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár
Železničná 2, 987 01 Poltár
IČO:37998374
DIČ:2022035521
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Šmatlíková
047/4111800
zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 4790,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Poltár
Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 763.4 KB)