Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Manažér na monitorovanie

Manažér na monitorovanie

Názov obstarávania: Manažér na monitorovanie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Kokava nad Rimavicou
Sídlo: Nám 1 mája, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Zastúpený: Ing. Ján Chromek, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Ján Chromek
IČO: 00316130
DIČ: 2021237097
Telefón: +421 47 4293 104
E-mail: anna.berackova@kokava.sk
Web: www.kokava.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1125,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Poltár
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 229.2 KB)