Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Lektori kurzov

Lektori kurzov

Názov obstarávania: Lektori kurzov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Daniela Kecsoová, starostka
Kontaktná osoba: Daniela Kecsoová
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 2000,01 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Revúca
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 319.8 KB)