Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zdravotnícky materiál

Zdravotnícky materiál

Názov obstarávania: Zdravotnícky materiál
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Pomoc deťom Klenovec
Sídlo: Partizánska 880, 980 55 Klenovec
Zastúpený: Pavel Farkaš, štatutár
Kontaktná osoba: Pavel Farkaš
IČO: 37952170
DIČ: 2021791618
Telefón: +421 910 312 201
E-mail: pomocdetomklenovec@centrum.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1730,83 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Rimavská Sobota
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 249.1 KB)