Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Materiál na arteterapiu a ergoterapiu

Materiál na arteterapiu a ergoterapiu

Názov obstarávania: Materiál na arteterapiu a ergoterapiu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9,
949 01 Nitra

simona.nagy@centrumslniecko.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 776,99 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 16.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 6.4 MB)