Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stavebný materiál

Stavebný materiál

Názov obstarávania: Stavebný materiál
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Obecný úrad 300
969 73 Prenčov
v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
IČO 00320943
www.prencov.sk prencov@prencov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 279,05 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 445.7 KB)