Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ,, Stravné poukážky ´´ k projektu s názvom: ,,Občianska hliadka v obci Bijacovce ´´ s kódom ITMS 27120130631.

,, Stravné poukážky ´´ k projektu s názvom: ,,Občianska hliadka v obci Bijacovce ´´ s kódom ITMS 27120130631.

Názov obstarávania: ,, Stravné poukážky ´´ k projektu s názvom: ,,Občianska hliadka v obci Bijacovce ´´ s kódom ITMS 27120130631.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Bijacovce
Sídlo: Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce
IČO: 00328961
DIČ: 2020727632

Predpokladaná hodnota zákazky: 1516,66 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Levoča
Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 299.5 KB)