Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ,, Stravné poukážky ´´ k projektu s názvom: ,, Lepšia budúcnosť pre MRK ´´ s kódom ITMS 27120130627.

,, Stravné poukážky ´´ k projektu s názvom: ,, Lepšia budúcnosť pre MRK ´´ s kódom ITMS 27120130627.

Názov obstarávania: ,, Stravné poukážky ´´ k projektu s názvom: ,, Lepšia budúcnosť pre MRK ´´ s kódom ITMS 27120130627.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Občianske združenie AGNITIO
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce
IČO: 42188318
DIČ: 2022980212

Predpokladaná hodnota zákazky: 1680 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Levoča
Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 400.1 KB)