Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Manažér na monitorovanie

Manažér na monitorovanie

Názov obstarávania: Manažér na monitorovanie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Prenčov 300
969 73 Prenčov
IČO 00320943
v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
www.prencov.sk prencov@prencov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 500,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 11.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 325.3 KB)