Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie spotrebného kancelárskeho materiálu na aktivity a riadenie projektu

Zabezpečenie spotrebného kancelárskeho materiálu na aktivity a riadenie projektu

Názov obstarávania: Zabezpečenie spotrebného kancelárskeho materiálu na aktivity a riadenie projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Partnerstvo pre rozvoj regionu Poltár
Železničná 2, 987 01 Poltár
IČO: 37998374
DIČ: 2022035521
Tel: 047/4111800
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Šmatlíková
Email: zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1180,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Poltár
Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 790 KB)