Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Lektori kurzov

Lektori kurzov

Názov obstarávania: Lektori kurzov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hrnčiarska Ves
Sídlo: Hrnčiarska Ves 237, 980 13 Hrnčiarska Ves
Zastúpený: Helena Zigová, starostka
Kontaktná osoba: Helena Zigová
IČO: 00318787
DIČ: 2021230200
Telefón: +42147/5674317
E-mail: hrnciarskaves@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 3000,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Poltár
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 320.3 KB)