Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Lektori kurzov

Lektori kurzov

Názov obstarávania: Lektori kurzov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Šiatorská Bukovinka
Sídlo: Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce
Zastúpený: Juraj Badinka, starosta
Kontaktná osoba: Juraj Badinka
IČO: 00316431
DIČ: 2021115162
Telefón: +42147 449 1154
E-mail: ocusiat.buk@stonline.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 6000,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 320.8 KB)