Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné poukážky

Stravné poukážky

Názov obstarávania: Stravné poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Čamovce
Sídlo: Čamovce 69, 986 01 Čamovce
Zastúpený: Pavel Urbančok, starosta
Kontaktná osoba: Pavel Urbančok
IČO: 00316024
DIČ: 2021115041
Telefón: +42147 438 9101
E-mail: oucamovce@mail.t-com.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3800,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 300.2 KB)