Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné poukážky

Stravné poukážky

Názov obstarávania: Stravné poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom
Zastúpený: Bc. Tivadar Berky, štatutár
Kontaktná osoba: Bc. Tivadar Berky
IČO: 00648388
DIČ: 2021097232
Telefón: +42147 439 4197
E-mail: obecnitranadiplom@post.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3800,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 300.1 KB)