Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Projektový manažér

Projektový manažér

Názov obstarávania: Projektový manažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Čamovce
Sídlo: Čamovce 69, 986 01 Čamovce
Zastúpený: Pavel Urbančok
Kontaktná osoba: Pavel Urbančok
IČO: 00316024
DIČ: 2021115041
Telefón: 047/4389101
E-mail: oucamovce@mail.t-com.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3960 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 300.7 KB)