Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » „Materiál spotrebný - Kancelárske potreby“

„Materiál spotrebný - Kancelárske potreby“

Názov obstarávania: „Materiál spotrebný - Kancelárske potreby“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o.
IČO: 35581166
Sídlo:
Obec (mesto) Somotor
Ulica Agátová 2
PSČ 076 35
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: RNDr. Ivan Kotora,

Telefón, fax: 0944547122 ; 056 / 63 964 75
E-mail: ogou21@yahoo.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 2.100,00 € bez DPH; s DPH: 2.520,00 € EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 18.08.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 188.3 KB)