Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Vzdelávací kurz - Vodičský preukaz skupiny D

Vzdelávací kurz - Vodičský preukaz skupiny D

Názov obstarávania: Vzdelávací kurz - Vodičský preukaz skupiny D
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 973,76 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Žilina
Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 288.2 KB)