Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Chemik operátor

Chemik operátor

Názov obstarávania: Chemik operátor
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Predpokladaná hodnota zákazky: 9888,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 279.2 KB)