Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » SBS – skúška odbornej spôsobilosti typu S

SBS – skúška odbornej spôsobilosti typu S

Názov obstarávania: SBS – skúška odbornej spôsobilosti typu S
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

Predpokladaná hodnota zákazky: 2730,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Rožňava
Lehota na predkladanie ponúk: 22.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.2 MB)