Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » SBS- skúška odbornej spôsobilosti typu S

SBS- skúška odbornej spôsobilosti typu S

Názov obstarávania: SBS- skúška odbornej spôsobilosti typu S
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova trieda č. 88, 949 01 Nitra

Predpokladaná hodnota zákazky: 4513,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 414.5 KB)