Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Euromanažér

Euromanažér

Názov obstarávania: Euromanažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice

Predpokladaná hodnota zákazky: 9764,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Levice
Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 417 KB)