Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » SBS – skúška odbornej spôsobilosti typu S

SBS – skúška odbornej spôsobilosti typu S

Názov obstarávania: SBS – skúška odbornej spôsobilosti typu S
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Predpokladaná hodnota zákazky: 4200,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Dolný Kubín
Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 343.6 KB)