Dizajn bez nazvu O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/-ka odbornej prípravy v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Koordinátor/-ka odbornej prípravy v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre SE – poradca/-kyňa regionálnych centier sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka pre SE – poradca/-kyňa regionálnych centier sociálnej ekonomiky pre oblasť dane a účtovníctvo

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre SE – poradca/-kyňa regionálnych centier sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka pre SE – poradca/-kyňa regionálnych centier sociálnej ekonomiky v oblasti verejné obstarávanie

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre legislatívnu oblasť zákona o SE a SP centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka pre legislatívnu oblasť zákona o SE a SP centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky

Výberové konanie na pozíciu jazykový korektor odborných publikácií v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu jazykový korektor odborných publikácií v národnom projekte  Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)