Dizajn bez nazvu O agentúre » Manažérstvo kvality IA MPSVR SR » Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť vznikla v roku 2013 v rámci Akčného plánu zlepšovania ako aktivita č. 11 modelu CAF. Spoločenská zodpovednosť združuje dobrovoľníkov - zamestnancov IA MPSVR, ktorí na základe schváleného plánu aktivít každoročne realizujú rôzne charitatívne akcie, pričom do nich zapájajú aj ostatných zamestnancov IA MPSVR. V súčasnosti v pracovnej skupine okolo spoločenskej zodpovednosti pracuje 14 ľudí, ktorí sa približne raz do mesiaca resp. podľa potreby stretávajú za účelom prípravy a organizácie dohodnutých akcií či aktivít. Za posledný rok úspešne zrealizovali 10 aktivít a to z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Pomoc je široko spektrálne zameraná a to od pomoci zvieratám, cez čistenie, šetrenie a zveľaďovanie životného prostredia až po finančnú či materiálnu pomoc zdravotne postihnutým občanom, týraným ženám s deťmi a tiež seniorom.