Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Kontakty a infoservis

Kontakty a infoservis

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6
814 55 Bratislava
ia@ia.gov.sk
IČO 308 54 687

Sekretariát generálneho riaditeľa
Ing. Andrej Svitáč (generálny riaditeľ) 
Ing. Norbert Tinka (zástupca generálneho riaditeľa)
sekretariat.gr@ia.gov.sk 
02/2043 1100 (sekretariát)

Odbor ľudských zdrojov
Mgr. Silvia Kresanová (riaditeľka odboru)
silvia.kresanova@ia.gov.sk 
02/2043 1107

Odbor podporných aktivít
Ing. Milan Polek (riaditeľ odboru)
milan.polek@ia.gov.sk
02/2043 1205 (sekretariát)

Odbor implementácie   

Mgr. Lukáš Vasilenko, PhD. (riaditeľ odboru)

lukas.vasilenko@ia.gov.sk

02/2043 1700 (sekretariát)
Telefonické konzultačné hodiny medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérom v rámci dopytovo-orientovaných projektov:

  • v pondelok až štvrtok od 13.00 hod. do 15.00 hod.
  • v piatok od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiada prijímateľov, aby odo dňa 19.10.2020 (vrátane) využívali počas konzultačných hodín pre prijímateľov najmä elektronickú formu komunikácie s prideleným projektovým manažérom.

Odbor národných projektov 1

Ing. Igor Paule (riaditeľ odboru)

igor.paule@ia.gov.sk

 

Odbor národných projektov 2
PhDr. Stanislav Bruna (riaditeľ odboru)
stanislav.bruna@ia.gov.sk

 

Odbor ekonomiky   

Ing. Ivan Višňovský (riaditeľ odboru)
ivan.visnovsky@ia.gov.sk    

02/2043 1900 (sekretariát)

 

Informácie pre médiá: media@ia.gov.sk

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Zodpovedná osoba (GDPR): zodpovednaosoba@ia.gov.sk

Informácie pre žiadateľov a prijímateľov: info@ia.gov.sk

Podateľňa – úradné hodiny (Nevädzová 5, 821 01 Bratislava): v pracovné dni od 8:00 do 15:00 hod 

 V prípade potreby: pre privolanie asistencie pre vstup do budovy na Nevädzovej 5, použite prosím zvonček alebo volajte na uvedené tel.číslo: + 421 918 711 167

Informačné tabule projektov na vstupe do IA MPSRV SR

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám