Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA
Ing. Michal Bačkovský
Mgr. Andrea Mikušová