Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ IČO ŽIADATEĽA NÁZOV PROJEKTU DÔVODY NESCHVÁLENIA