Dizajn bez nazvu Aktuality » UPOZORNENIE: Podateľňa IA MPSVR SR je od 13.01.2021 do odvolania zatvorená

UPOZORNENIE: Podateľňa IA MPSVR SR je od 13.01.2021 do odvolania zatvorená

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave je odo dňa 13.01.2020 do odvolania zatvorená.

V prípade potreby doručenia písomností využite, prosím, iný spôsob doručovania (pošta, poštová preprava, elektronické doručenie). O otvorení podateľne budeme informovať na našej webovej stránke – www.ia.gov.sk.

Ďakujeme za pochopenie.