Dizajn bez nazvu Aktuality » Odborné semináre pre poskytovateľov sociálnych služieb

Odborné semináre pre poskytovateľov sociálnych služieb

V mesiaci jún 2021 sme pre Vás pripravili ďalšie termíny odborných seminárov pre poskytovateľov soc. služieb v rámci Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR národného projektu Kvalita sociálnych služieb na seminár s názvom:

Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý je zameraný na implementáciu podmienok kvality podľa prílohy č. 2 k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počíta sa s jednorazovou účasťou zástupcov poskytovateľa sociálnych služieb.

informačný plagát o realizovaných seminároch

Seminár v Nitre sa uskutoční v dňoch 16.-17.06.2021 v čase

8:30-17:00 hod. Prihlásiť sa môžete na tomto linku: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe6t.../viewform

Seminár v Košiciach sa uskutoční v dňoch 22.-23.06.2021 v čase 8:30-17:00 hod.

Prihlásiť sa môžete na tomto linku: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeLMx1aPwSUrv.../viewform

V prípade, že nebude možné v čase konania seminára organizovať hromadné podujatie (vychádzajúc z Covid automatu) seminár sa uskutoční online formou. O takejto zmene Vás budeme včas informovať.

 

Tešíme sa na Vašu účasť

Tím NP KSS