Dizajn bez nazvu Aktuality » Mediálna prezentácia v RTVS – relácia CESTY ISTOTY

Mediálna prezentácia v RTVS – relácia CESTY ISTOTY

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci so slovenskou verejnoprávnou televíziou RTVS spúšťa dnešným dňom publicistický magazín pod názvom „Cesty istoty“

 

Výsledkom intenzívnej práce za posledné mesiace je set 20 dielov relácie pod názvom CESTY ISTOTY,  ktorý sa bude vysielať na 3ke (RTVS) od dnes 18.októbra 2021 v pravidelných intervaloch, a to každý pondelok v čase od 18.35hod.

 

Prostredníctvom silných príbehov ľudí a ukážok príkladov dobrej praxe budú širokej verejnosti prezentované formy v oblasti sociálnych služieb, možnosti zamestnať sa pre zraniteľné skupiny obyvateľstva či zdravotne znevýhodnených.

Aké sú možnosti na integráciu zraniteľných skupín obyvateľstva do spoločnosti? Ako môžu znevýhodnení občania viesť kvalitnejší a nezávislejší život?

Viac sa dozviete v relácii Cesty istoty!  Dnes na tému sociálne podnikanie.

Sledujte nás už dnes na 3ke   

 

Uvádzame aj pre vás nasledovné linky:

 

https://www.rtvs.sk/televizia/program/18043/292807    (o relácii Cesty istoty spolu s informáciou o reprízach vysielania)

 

https://www.rtvs.sk/televizia/live-3       (link na 3ku live)