Dizajn bez nazvu Aktuality » Konferencia Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť!

Konferencia Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť!

Dnes sme odštartovali 2 dňovú online konferenciu národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, zameranú na aktuálny stav sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov. Súčasná podoba sociálneho podnikania aj príležitosti, ktoré ponúka do budúcnosti, to všetko je predmetom celoslovenskej odbornej konferencie Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť, ktorú organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR. Podujatie sa koná pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Cieľom konferencie je zhodnotiť aktuálny stav implementácie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, zamyslieť sa nad možnosťami ďalšieho vývoja sociálneho podnikania a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa budúceho vývoja sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Pozvaní hostia sú z radov zástupcov odbornej verejnosti, samospráv a inštitúcií, ktorí najlepšie poznajú prostredie v akom sociálne podnikanie funguje, ale aj zástupcovia registrovaných sociálnych podnikov, ktorí sa môžu inšpirovať príkladmi úspešnej praxe a vymieňať si tak svoje bohaté skúsenosti.

Program podujatia (formát PDF, 2 MB)