Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o výške disponibilnej alokácie po vyhodnotení 3.kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Informácia o výške disponibilnej alokácie po vyhodnotení 3.kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

IA MPSVR SR informuje o aktuálnej disponibilnej výške alokácie za zdroj EÚ výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01:

Samosprávny kraj

Disponibilná alokácia po 3. kole EÚ zdroj

Zásobník projektov - EÚ zdroj

Bratislavský kraj

129 224,42

0,00

Trnavský kraj

23 141,38

732 352,18

Trenčiansky kraj

22 362,54

579 429,70

Nitriansky kraj

160 938,67

0,00

Žilinský kraj

123 018,00

2 825 604,00

Banskobystrický kraj

314 624,72

1 074 717,90

Prešovský kraj

26 046,72

0,00

Košický kraj

411 825,11

0,00