Dizajn bez nazvu Aktuality » Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo orientované projekty

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo orientované projekty

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie platné pre všetkých prijímateľov s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií.

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa vzťahuje na všetky dopytovo orientované projekty, implementované v rámci prioritných osí 2, 3 a 4 operačného programu Ľudské zdroje a je platná pre všetkých prijímateľov s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií

Bližšie informácie k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí NFP  (formát docx  939 kB)