EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Kontakty


Podateľňa
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Úradné hodiny: v pracovné dni 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 hod.

Kontaktný formulárInformácie

  • Informácie pre médiá

    media@ia.gov.sk

  • Zodpovedná osoba (GDPR)

    zodpovednaosoba@ia.gov.sk

  • Informácie pre žiadateľov a prijímateľov

    info@ia.gov.sk

Sídlo:

Implementačná agentúra MPSVR SR

Špitálska 6
814 55 Bratislava
IČO 308 54 687

Office:

Implementačná agentúra MPSVR SR

Nevädzová 5
821 01 Bratislava
ia@ia.gov.sk

Generálny riaditeľ

Ing. Andrej Svitáč (generálny riaditeľ)
Ing. Norbert Tinka (zástupca generálneho riaditeľa)
02/2043 1100
sekretariat.gr@ia.gov.sk


Odbor ľudských zdrojov

JUDr. Ing. Soňa Karabelli (riaditeľka odboru)
kariera@ia.gov.sk
02/2043 1107


Odbor národných projektov 1

Mgr. Andrej Klimant (poverený riadením odboru)
andrej.klimant@ia.gov.sk
02/2043 1300


Odbor národných projektov 2

PhDr. Stanislav Bruna (riaditeľ odboru)
stanislav.bruna@ia.gov.sk
02/2043 1300

V prípade potreby pre privolanie asistencie pre vstup do budovy použite zvonček pri vstupe,
alebo volajte na telefónne číslo: + 421 918 711 167.